Nhạc sĩ Trần Tiến tổ chức Live Concert "Trần Tiến - Nửa Thế Kỷ Phiêu Bạt" tại Hà Nội

Live Concert Trần Tiến - Nửa Thế Kỷ Phiêu Bạt ghi dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ của vị nhạc sĩ Trần Tiến, sẽ diễn ra vào lúc 20h, Thứ 7, Ngày 13/5/2023, Tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Hà Nội.